Minggu, 18 Desember 2016

Hadits qudsi “Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi...”

كنت كنزاً لا أعرف، فأحببت أن أعرف فخلقت خلقاً فعرفتهم بي فعرفوني
Aku pada mulanya adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kemudian Aku ingin dikenal, maka Kuciptakan makhluk untuk memperkenalkanku kepada mereka, maka merekapun mengenal-Ku
Berikut perkataan ahli hadits dalam mengomentari hadits di atas :
1.      Al-Shakhawi mengatakan :
“Ibnu al-Taimiyah mengatakan, ini bukan kalam Nabi SAW, tidak dikenal sanadnya, baik shahih maupun dha’if. Pendapat ini juga telah diikuti oleh al-Zarkasyi dan guru kami (Ibnu Hajar al-Asqalani).[1]

2.      Al-Suyuthi mengatakan :
“Hadits ini tidak ada asal baginya.”[2]

3.      Mulla Ali al-Qaari mengatakan :
“Para Hafizh seperti Ibnu al-Taimiyah, al-Zarkasyi dan al-Shakawi telah menjelaskan bahwa tidak ada asal bagi hadits ini.”[3][1] Al-Sakhawi, al-Maqashid al-Hasanah, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Hal. 327, No. 838
[2] Al-Suyuthi, al-Durar al-Muntatsarah fi al-Ahadits al-Muntatsirah, (Dicetak pada hamisy kitab al-Fatawi al-Haditsiah), Darul Fikri, Beirut,  Hal. 187
[3] Mulla Ali al-Qaari, al-Masnu’ fi Ma’rifah al-Hadits al-Mauzhu’, Maktab al-Mathbu’aat al-Islamiyah, Halab, Hal. 141, No. 232

3 komentar:

  1. Mengapa mengambil pendapat si ibnu taimiyah...bukan kah dia ulama yg jauh pahamnya dgn ahlusunnah wal jamaah.

    BalasHapus