Selasa, 19 Februari 2013

kitab-kuneng: Tajdid Nikah

kitab-kuneng: Tajdid Nikah: Secara bahasa perkataan tajdid nikah berasal dari  kata,   Jaddada – Yujaddidu – Tajdiidan   yang artinya     pembaharuan. Yang dimaksud...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar