Sabtu, 04 April 2015

Hadits Tentang Nur Muhammad dalam Referensi Ulama

bharata: Asslamualaikum Tgk Ali. Saya ingin bertanya, adakah hadist atau nash alquran tentang "Nur Muhammad"? Kalau ada mohon tgk berkenan menyampaikan sumbernya. Terima kasih tgk. Wassalam

Jawab :

Berikut ini beberapa penjelasan tentang Nur Muhammad yang kami kutip dari beberapa kitab karya ulama, yakni :
1.        Syaikh Khalid al-Azhari mengatakan :
Sesungguhnya segala tanda-tanda kenabian yang didatangkan dengannya oleh para rasul sesungguhnya berhubung dengan mereka dari pada Nur Nabi Muhammad SAW, karena Nur Nabi SAW telah dicipta terdahulu dari pada mereka”.[1]

2.      Ibrahim al-Bajury berkata :
Jika dikatakan bagaimana dapat dikatakan mukjizat yang didatangkan oleh para rasul yang mulia kepada umat-umat mereka adalah dari pada Nur Nabi Muhammad SAW, sedangkan para nabi tersebut adalah lebih dahulu ada ? Maka jawabannya ialah Junjungan Nabi SAW adalah terlebih dahulu wujudnya atas segala nabi tersebut yakni dari segi kejadian an-Nur al- Muhammady.[2]

3.      Imam al-Barzanji berkata dalam sya’ir Maulid al-Nabawy :
وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية
Artinya : Dan aku mohon rahmat Allah dan kesejahteraan-Nya atas nur yang disifati dengan terdahulu dan yang pertama.[3]
           
4.      An-Nawawi al-Bantany, dalam mensyarah perkataan al-auwaliyah (perkataan al-Barzanji dalam sya’ir Maulid al-Nabawy di atas) mengatakan :
Keadaan nur itu yang pertama adalah dibandingkan makhluk lainnya, sebagaimana dalam hadits Jabir, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW makhluk pertama yang diciptakan Allah Ta’ala, Rasulullah SAW bersabda :

ان الله خلق قبل الأشياء نور نبيك فجعل ذالك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا انس ولا جن ولا أرض ولا سماء  ولا شمس ولا قمر
Artinya :  Sesungguhnya Allah telah mencipta, sebelum adanya sesuatu, nur nabimu, maka dijadikan nur tersebut beredar dengan kekuasaan qudrahNya menurut yang dikehendaki Allah. Dan belum ada pada waktu itu luh, qalam, syurga, neraka, malaikat, manusia, jin, bumi, langit, matahari dan bulan.[4]

Komentar penulis :
Ini merupakan hadits Jabir riwayat Abdur Razzaq yang ditolak oleh al-Suyuthi sebagaimana keterangan setelah ini. Matannya menyerupai ini telah disebut oleh Ibnu Hajar al-Haitamy dalam Asyraf al-Wasail ila Fahm al-Syamail dengan menyebutkannya sebagai riwayat Abdur Razzaq dari Jabir.[5]

5.      Ditanyai Ibnu Hajar al-Haitamy, semoga Allah memberi manfaat kepadanya, siapakah yang meriwayat hadits  :
أول ما خلق الله روحي والعالم بأسره من نوري كل شيء يرجع إلى أصله
Artinya :  Yang pertama diciptakan Allah adalah ruhku dan alam keseluruhannya dicipta daripada nurku, setiap sesuatu kembali kepada asalnya

Maka beliau menjawab :
 "Aku tidak mengetahui siapa yang meriwayatkannya sedemikian. Dan Sesungguhnya yang diriwayat oleh Abdur Razzaq adalah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda :
إن الله خلق نور محمد قبل الأشياء من نوره
Artinya : Sesungguhnya Allah telah mencipta Nur Muhammad sebelum segala sesuatu dari pada Nur-Nya.[6]

Hadits riwayat Abdur Razzaq ini juga telah disebut oleh Ibnu Hajar al-Haitamy dalam kitab beliau, Asyraf al-Wasail ila Fahm al-Syamail [7] dan kitab al-Ni’mah al-Kubra ‘ala al-Alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam.[8]

6.      Imam Abdurrahim bin Ahmad al-Qadhi dalam kitabnya, Daqaiq al-Akhbar mengatakan :
Sesungguhnya telah datang khabar bahwa Allah Ta’ala menciptakan pohon dengan empat cabang. Allah Ta’ala menamakannya Syajaratulyaqin. Kemudian dalam hijab, Allah menciptakan Nur Muhammad dari permata putih seperti bentuk burung Merak dan Allah meletakkannya di atas pohon tersebut. Nur Muhammad bertasbih di atasnya selama tujuh puluh ribu tahun. Kemudian Allah Ta’ala menciptakan mar-atul haya’ (cermin malu) dan meletakkannya di hadapan Nur Muhammad. Manakala burung merak (Nur Muhammad) melihat cermin, dia melihat bentuknya yang cantik da sangat bagus, maka dia malu kepada Allah dan berkeringat karenanya. Maka muncullah enam keringat darinya. Dari keringat pertama, Allah Ta’ala menciptakan Abu Bakar r.a., dari keringat kedua Allah menciptakan Umar r.a., dari keringat ketiga Allah menciptakan Usman r.a., dari keringat keempat Allah menciptakan Ali r.a., dari keringat kelima Allah menciptakan bunga dan dari keringat keenam Allah menciptakan gandum………….dst[9]

Komentar penulis :
 1. Hadits ini bertentangan dengan pemahaman bahwa Nur Muhammad merupakan makhluq yang pertama, karena berdasarkan kandungan hadits ini ada makhluq lain sebelum Nur Muhammad, yakni pohon Syajaratulyaqin dan permata putih.
 2. Hadits ini disebut tanpa perawi dan sanadnya.

7.      Al-Suyuthi, salah seorang ulama besar dalam Mazhab Syafi’i ditanyai mengenai hadits penciptaan Nur Muhammad, yaitu hadits berbunyi :
أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ نُورَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزَّأَهُ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ الْعَرْشَ، وَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي الْقَلَمَ، وَخَلَقَ مِنَ الثَّالِثِ اللَّوْحَ، ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ وَجَزَّأَهُ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ، وَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ الْعَقْلَ، وَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي الْمَعْرِفَةَ، وَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّالِثِ نُورَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَنُورَ الْأَبْصَارِ وَنُورَ النَّهَارِ، وَجَعَلَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ تَحْتَ سَاقِ الْعَرْشِ مَدْخُورًا
Artinya : Sesungguhnya Allah Ta’ala menjadi Nur Muhammad SAW, maka membagikannya menjadi empat bagian. Allah menjadikan Arasy dari bagian pertama, menjadikan qalam dari bagian kedua dan menjadikan luh dari bagian ketiga. Kemudian membagikan bagian yang keempat dalam empat bagian, menjadikan akal dari bagian pertama, menjadikan ma’rifah dari bagian kedua, menjadikan cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya abshar (penglihatan) dan cahaya siang hari dari bagian ketiga dan menjadikan dari bagian yang keempat tersimpan di bawah penyangga Arasy.

Beliau menjawab :
Hadits yang disebut dalam pertanyaan, tidak ada sanadnya yang dapat dijadikan pegangan.”[10]

Dalam kitab Quut al-Mughtazi ‘ala Jami’ al-Turmidzi, al-Suyuthi berkomentar tentang hadits yang berbunyi :
إن اول ما خلق الله نوري
Artinya : Sesungguhnya yang pertama diciptakan Allah adalah nur aku.
beliau mengatakan, hadits ini tidak datang dengan ini lafazh, maka tidak diperlukan penta’wilan (untuk menghindari pertentangan dengan hadits “yang pertama diciptakan Allah adalah qalam”).[11]

8.        Al-Buwaithi salah seorang murid Imam Syafi’i, menyatakan sunnat memperbanyak shalawat kepada Nabi SAW ketika makan beras, karena beras dijadikan Allah dari Nur Muhammad. Namun al-Bujairumi mempertanyakan fatwa ini, beliau mengatakan :
“Perkataan al-Buwaithi bahwa beras dijadikan dari Nur Muhammad perlu ada tinjauan, karena hadits tentangnya tidak tsubut (tidak shahih).”[12]

9.        Dari Abdullah bin Syaqiq, Rasulullah SAW bersabda :

كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ
Artinya : Aku sudah menjadi nabi, sedangkan Adam masih antara ruh dan jasad. (H.R. Ibnu Sa’ad)[13]

Hadits ini telah ditakhrij oleh al-Hakim dengan lafazh :
يا رسول الله متى كنت نبيا قال: وآدم بين الروح والجسد
Artinya : Ya Rasulullah kapan engkau menjadi nabi?, Jawab beliau : “Adam antara ruh dan jasad.

Al-Hakim mengatakan shahih dan al-Zahabi mengakui keshahihan itu. Hadits ini juga telah ditakhrij oleh Ahmad dan al-Thabrani. Al-Haitsami mengatakan, rijalnya rijal shahih.[14]
Imam al-Subki dalam mengomentari hadits di atas mengatakan :
 “Sungguh telah datang berita bahwa Allah menjadi ruh-ruh sebelum jasad. Karena itu, perkataan Nabi : “Aku sudah menjadi nabi” di atas merupakan isyarat kepada ruh Nabi yang mulia dan hakikatnya. Sedangkan hakikatnya itu tidak mampu akal kita mengenalnya, hanya penciptanya dan orang-orang yang diberikan kemampuan dengan nur ilahi saja. Kemudian Allah mendatangkan hakikat-hakikat itu menurut yang dikehendaki-Nya pada waktu yang dikehendaki-Nya. Maka hakikat Nabi SAW yang wujud sebelum penciptaan Adam didatangkan Allah sifat kenabian itu padanya, yakni Allah menjadikan hakikat Nabi SAW tersedia untuk sifat kenabian itu dan dilimpahkannya atas hakikat Nabi SAW pada waktu itu, maka jadilah hakikatnya sebagai nabi.[15]

Komentar penulis :
 1. Seandainya diterima pemahaman Imam al-Subki ini, maka hakikat Muhammad yang dimaksud bukan berarti identik dengan Nur Muhammad yang merupakan makhluq pertama ciptaan Allah, karena pemahaman al-Subki ini hanya menunjukan hakikat Muhammad lebih duluan ada dari jasad Adam a.s., bukan lebih duluan dari segala makhluq.
 2. Sebagian ulama menafsirkan, maknanya adalah kenabian Muhammad sudah duluan nyata/dhahir dalam alam arwah dari pada penciptaan Adam a.s. Artinya penciptaan Muhammad sebagai nabi sudah duluan masyhur dalam alam arwah dikalangan Malaikat.
 3. Al-Ghazali mengatakan, maknanya adalah Muhammad sudah duluan menjadi nabi dari pada penciptaan Adam a.s. dalam taqdir bukan dalam penciptaan, sedangkan dalam penciptaan duluan Adam a.s.
 4. Penafsiran lain adalah duluan ada dalam ilmu Allah.
 5. Ibnu Hajar al-Haitami setelah menyebut pendapat-pendapat ulama di atas, termasuk pendapat Imam al-Subki di atas, beliau lebih cenderung kepada pendapat Imam al-Subki.[16]

Syeikh Abu Abdurrahman Abdullah bin Muhammad bin Yusuf Ibn Abdullah bin Jami’ al-Harari, seorang ulama bermazhab Syafi’i (Lahir 1328 H/1910 M) berasal dari negeri Harar (sebuah nama negeri di Somalia sekarang) dalam kitab Sharih al-Bayan, beliau menolak pendapat yang mengatakan Nur Muhammad merupakan ciptaan Allah yang pertama, menurut beliau  makhluq pertama ciptaan Allah adalah air. Argumentasi beliau adalah sebagai berikut:
1.    Firman Allah Ta’ala berbunyi :
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ
Artinya : Kami jadikan setiap sesuatu yang hidup dari air. (Q.S. al-Anbiya : 30)

2.    Hadits riwayat al-Bukhari dan al-Baihaqi berbunyi :
كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ
Artinya : Adalah Allah, tidak ada sesuatupun selainnya, Arasy ketika itu atas air. (H.R. Bukhari dan al-Baihaqi)[17]

3.    Hadits Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda :
كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ
Artinya : Setiap sesuatu diciptakan dari air (H.R. Ibnu Hibban)[18]
4.    Diriwayat oleh al-Suddii dalam tafsirnya dengan sanad yang berbeda-beda, berbunyi :
أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ شَيْئًا مِمَّا خَلَقَ قَبْلَ الْمَاءِ
Artinya : Sesungguhnya Allah tidak menciptakan sesuatupun dari apa yang telah diciptakan-Nya sebelum air.[19]

5.    Abdurrazaq sendiri dalam menafsirkan firman Allah Q.S Hud : 7 yang berbunyi :
هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ
 Beliau mengutip perkataan Qatadah berbunyi :
هَذَا بَدْءُ خَلْقِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ
Artinya : Ini adalah permulaan penciptaannya sebelum menciptakan langit dan bumi. [20]

6.    Mujahid dalam menafsirkan firman Allah Q.S Hud : 7 di atas mengatakan :
قبل أن يخلق شيئًا.
Artinya : sebelum menciptakan sesuatupun.[21]

7.    Adapun hadits yang disebut-sebut sebagai riwayat Abdurrazaq dari Jabir, menurut beliau ini adalah maudhu’ (palsu). Beliau berargumentasi dengan penjelasan dari al-Suyuthi sebagaimana telah kutip di atas dan juga karena bertentangan dalil-dalil yang beliau kemukakan di atas

8.    Hadits Nur Muhammad yang disebut-sebut diriwayat oleh Abdurrazaq dari Jabir dalam kitab Mushannafnya, menurut beliau ternyata tidak ada dalam kitab tersebut berdasarkan cetakan yang beredar sekarang (zaman hidup beliau)

9.    Yang berpendapat juga bahwa hadits Jabir ini adalah maudhu’ adalah Ahmad bin al-Saddiq al-Ghumari, seorang peneliti hadits yang hidup semasa dengan beliau sebagaimana beliau kemukakan dalam kita ini.[22]
Komentar penulis :
KH Sirajuddin Abbas dalam buku beliau, Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi’i cenderung menolak pendapat bahwa seluruh alam ini terjadi dari Nur Muhammad.[23]

Kesimpulan
 1. Terjadi perbedaan pendapat ulama dalam menanggapi tentang hadits Nur Muhammad
 2. Masalah keberadaan Nur Muhammad bukanlah masalah pokok akidah yang menyebabkan saling menuduh sesat sesama umat Islam hanya karena masalah khilafiyah ini, sehingga tidak mengherankan kalau masalah Nur Muhammad ini hampir dapat dikatakan jarang sekali dibahas dalam kitab–kitab Aqidah, yang banyak pembahasannya hanya dalam kitab kitab-kitab tasauf
 3. Kami tidak dalam posisi menjelaskan pendapat mana yang lebih rajih antara kedua pendapat di atas
 4. Mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat untuk menambah wawasan keislaman kita dan kepada guru-guru kami, abu-abu/kiyai, seandainya pemahaman kami ini keliru, mohon masukan dan meluruskannya.[1] Syaikh Khalid al-Azhari, Syarah Matn al-Burdah, dicetak pada hamisy Hasyiah ala Matn al-Burdah, al-Saqafiyah, Surabaya, Hal. 31
[2] Ibrahim al-Bajury, Hasyiah Matn al-Burdah, al-Saqafiyah, Surabaya, Hal. 30
[3] Majmu’ah al-Mawalid, Maktabah Julia Karya, Jakarta, Hal. 72-73
[4] Syaikh an-Nawawi al-Bantany, Madarij al-Su’ud, Syirkah al-Ma’arif, Bandung, Hal. 4
[5] Ibnu Hajar al-Haitamy, Asyraf al-Wasail ila Fahm al-Syamail,  Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Hal. 36
[6] Ibnu Hajar al-Haitamy, al-Fatawa al-Haditsiyah, Hal. 206
[7] Ibnu Hajar al-Haitamy, Asyraf al-Wasail ila Fahm al-Syamail,  Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Hal. 36
[8] Ibnu Hajar al-Haitamy, al-Ni’mah al-Kubra ‘ala al-Alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam, Maktabah al-Haqiqah, Istambul, Hal. 4
[9] Imam Abdurrahim bin Ahmad al-Qadhi , Daqaiq al-Akhbar, Syirkah al-Ma’arif, Bandung, Hal. 2
[10] Al-Suyuthi, al-Hawy lil Fatawa, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Juz. I, Hal. 323-325
[11] Al-Suyuthi, Quut al-Mughtazi ‘ala Jami’ al-Turmidzi, Juz. I, Hal. 516
[12]Al-Bujairumi, Hasyiah al-Bujairumi ‘ala Syarh al-Khatib, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Juz. III, Hal. 73
[13] Ibnu Sa’ad, al-Thabaqat al-Kubra, Maktabah Syamilah, Juz. I, Hal. 118
[14] Al-Munawi, Faidh al-Qadir, Maktabah Syamilah, Juz. V, Hal. 53
[15] Al-Suyuthi, al-Hawi lil Fatawa, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Juz. II, Hal. 100-101
[16] Ibnu Hajar al-Haitami, Asyraf al-Wasail ila Fahm al-Syamail,  Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Hal. 34-35
[17] Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Maktabah Syamilah, Juz. IV, Hal. 105, No. 3191
[18] Ibnu Hibban, Shahih Ibnu Hibban, Maktabah Syamilah, Juz. VI, Hal. 299, No. 2559
[19] Ibnu Hajar al-Asqalani, Fahul Barri, Maktabah Syamilah, Juz. VI, Hal. 289
[20] Abdurrazaq, Tafsir Abdurrazaq, Maktabah Syamilah, Juz. II, Hal. 182
[21] Al-Thabari, Tafsir al-Thabari, Maktabah Syamilah, Juz. XV, Hal. 245
[22] Abu Abdurrahman Abdullah  al-Harari, Sharih al-Bayan, Hal. 220-222
[23] KH Sirajuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi’i, Pustaka Tarbiyah, Jakarta, Hal. 211

38 komentar:

 1. Komentar ini telah dihapus oleh administrator blog.

  BalasHapus
  Balasan
  1. mAAf komentAr ini terhApus tidAK sengAjA

   Hapus
  2. Menurut sayyid muhammad bin alawy almaliki alhasani muhaddits haramain bahwa hadits abdurrazzaq itu riwayatnya shoheh cuma kebanyak perbedaan kalimat saja...dan beliau mengambil sanadnya langsung dari ayah beliau dan guru2 beliau

   Hapus
  3. mudah2an info ini menambah wawasan kami dlm menyikapi hadits ttg nur muhammad. syukran jazila

   Hapus
  4. akan lebih baik kalau sdr mempunyai kesempatan meberitahukan sumbernya, dari kitab mana?

   Hapus
  5. Bismillah wa ala millati rasulillah,

   Mengenai air, bahwa Allah tidak menciptakan sesuatupun (kulli syaiin) sebelum air. Ini maksudnya makhluk materi. Sebelum diciptakan makhluk hidup di alam dunia, Allah mencipatkan zat (semacam air), dan darinya diciptakan makhluk hidup.

   Kullu adalah lafadh umum, tapi maknanya tidak mutlak, maknanya tetap membatasi, jadi lafadh kullu di sini mencakup seluruh makhluk hidup saja, tidak termasuk makhluk yang tercipta pada masa sebelumnya sebelumnya.

   Adapun mengenai Nur Muhammad, ini adalah pada masa azali, sebelum penciptaan materi, waktu dan ruang.

   Jadi sebetulnya keduanya tidak bertentangan, hanya perbedaan masa.

   Wallahu a'lam.

   Hapus
  6. 1. mengkompromikan dua nash apabila kedua nash tersebut maqbul (shahih/hasan) keduannya. adapun apabila salah satu nash tidak maqbul, maka yg dipegang yang maqbul dan tidak boleh dikompromikan. karena mengkompromi berarti menganggap keduanya menjadi dalil.
   2. dalam akidah ahlussunnah wal jamaah sdhh disepakati bahwa sesuatu yang baharu tidak terlepas dari waktu dan ruang. karena itu, para ulama dalam berargumentasi menolak kaum mujassimah, mengatakan jisim ada ciri khas yg baharu. dan mustahil Allah berjisim. karena jisim ciri khas yg baharu. nur muhammad adl baharuu, kalau bahharu berarti jisim, kalau jisim pasti ada ruang dan waktu. nah, sekarang bagaimana kita katakan nur muhammad diciptakan sebelum penciptaan ruang dan waktu. ????
   kalau dimaksudkan nur muhammad ada pada azali bermakna wujud dlm ilmu Allah yg azali, tentu bukan cuma nur muhammad yg wujud dalam ilmu allah yg azali, semua yg maujud sdh wujud dalam ilmu allah yg azali, cuma penciptaannya saja yg berbeda-berbeda waktunya ketika tanjizi hadits (ta'luq qudrah dengan mengadakkan atau tidak mengadakan)
   wassalam

   Hapus
  7. Nur muhammad bukan nabi muhammad s.a.w. nur muhammad adalah rohul qudus.. nur muhammad adalah bapa semua hamba Allah .. kecuali bidadari yang dijadikan langsung dari Allah....

   Hapus
  8. penjelasan seperti ini tentu perlu dalil

   Hapus
  9. Hal ikhwal tentang detail NUR MUHAMMAD bisa baca buku-buku dari Ibu Ririn Atika. smoga membantu. trimakasih.

   Hapus
 2. Alhamdulillah.. Sungguh suatu penjelasan yang mencerahkan. Soal yang mana yang akan diyakini, akan terpulang kepada masing-masing pribadi. Saya sendiri tetap berpegang dan meyakini kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih banyak atas kesediaan Tgk. Alizar untuk memberikan dalilnya, sumber rujukannya, dan penjelasannya. Semoga Allah mencatatkan sebagai bagian dari penyampaian ilmu yang bermanfaat. Salam hangat dari kami.. Bharata Yudho...

  BalasHapus
 3. Terimakasih Tgk atas ilmunya. sangat bermanfaat bagi saya
  ,

  BalasHapus
 4. سبحان الله
  و الله اعلم

  BalasHapus
 5. ????????? saya kagak ngurus masalah itu. yg penting. jka waktu ibadah. laksanakan ibadah

  BalasHapus
 6. Yang penting kita tidak membuat sekutu Alloh SWT... Dan mengangkat nabi lain setelah Nabi Muhammad Saw..

  BalasHapus
 7. Yang penting kita tidak membuat sekutu Alloh SWT... Dan mengangkat nabi lain setelah Nabi Muhammad Saw..

  BalasHapus
 8. Yang penting kita tidak membuat sekutu Alloh SWT... Dan mengangkat nabi lain setelah Nabi Muhammad Saw..

  BalasHapus
 9. Terima kasih atas penjelasannya

  BalasHapus
 10. yang penting jangan sirik dan jindik, ana tetap meneladani apa yang pernah nabi ajarkan SAJA titik. TAUHID Qur'an dan As sunnah. thanks

  BalasHapus
 11. Terima kasih, penulisan yg sangat ilmiyyah.
  Mungkin untuk lebih manfaat buat santri lainnya, di nota kakinya disertakan juga matan arabnya, supaya lebih jelas sumber rujukannya...

  BalasHapus
 12. Kitab Allah yg terakhir adalah AlQuran, Nabi terakhir menerima AQ dan mengajarnya. Bermakna selain dari AQ adalah sangkaan.. segala ulamak masih tiada bukti bahawa mereka adalah ahli syurga.. ini termasuklah syafie,hambali, bukhari, muslim,jafari, dll.. dosa yg tidak akan diampunkan adalah Syirik/mengambil ayat bukan dari AQ dan mengatakan itu adalah dari Tuhan / Tuhan suruh...

  BalasHapus
 13. Hamba Bodoh ingin berpendapat.. BUKAN berbicara fakta.
  HAKIKAT itu tempatnya di hati bukan di akal,hakikat akan tentram jika berada di Hati,jika Hakikat letaknya di akal.. maka akan terus berselisih��
  Akal kita ibarat pasir se biji yang berada di BUMI,kecil sekali akal kita untuk memaknai Sang Nur Muhammad.. Marilah bersholawat untuk merasakan Hakikat Nur Muhammad.. Sholu AlaNNabi Muhammad...

  Namun.. kalau boleh mengomentari pendapat Syeikh Abu Abdurrahman Abdullah bin Muhammad bin Yusuf Ibn Abdullah bin Jami’ al-Harari,tentang hadits ini:
  4. Diriwayat oleh al-Suddii dalam tafsirnya dengan sanad yang berbeda-beda, berbunyi :
  أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ شَيْئًا مِمَّا خَلَقَ قَبْلَ الْمَاءِ
  Artinya : Sesungguhnya Allah tidak menciptakan sesuatupun dari apa yang telah diciptakan-Nya sebelum air.[19]

  Nah.. air yang di maksud itu adalah Keringat yang keluar dari Nur MUhammad yang berjumlah enam,,coba pahami dari awal keterangan nomor 6(enam)...

  pada dasarnya Hadits itu tidak bisa dimaknai mentah2.. harus punya ilmu pemahaman yang dalam dan HATI yang tawadhu',Zuhud,dan Takut(hati hati), dan bukan dengan Akal.. karena akal akan selalu egois dan marah berbeda dengan HATI..

  Astaghfirullah Hal adzimm.. Subhanallah, Sholu alaNNabii Muhammad!!!!

  BalasHapus
  Balasan
  1. ente kuliah dulu. trus bikin skripsi tapi jgn pake daftar pustaka. liat muka dosen mu ketika bimbingan atau sidang

   Hapus
 14. Ana setuju pemahaman nte..

  BalasHapus
 15. Ana setuju pemahaman nte..

  BalasHapus
 16. Ana setuju pemahaman nte..

  BalasHapus
 17. Assalamualaikum ustadz..
  alhamdulillah...saya ucapkan terima kasih untuk sedekah ilmunya...berkah Allah selalu tercurah kepada ustadz dan keluarga..amin...

  BalasHapus
 18. Assalaamu'alaikum ustadz...
  alhamdulillaah...berkah Allah tercurah untuk ustadz dan keluarga ya...amin yaa robbal 'aalamiin.

  BalasHapus
 19. Assalamu'alaikum...
  salam santun kepada saudara sekalian.
  Terimakasih atas kesediannya dalam penyampaian catatan sejarah ini.dalam berbagi ilmu semoga bermanfaat bagi hamba.dan bisa diamalkan.
  Aaminn...

  Wassalamu'alaikum...

  BalasHapus
 20. Assalamu'alaikum...

  Bersalawatlah hingga fana diri dalam nur Muhammad....

  Wassalamu'alaikum...

  BalasHapus
 21. نأتي أموضع الشاهـد انذي لأجله أتعب ألوضاع نفسه وعرضها لمقعد النار ، وهو رقم (١٨) : عن معمر ، عن ابن المنكدر ، عن جابر ، قال : سألتُ رسولالله ﷺ عن أرل شيءخلقه الله تعالي؟ فقال : اهو نور نبيك ياجابر خلقه الله ، ثم خلق فيه كل خير ، وخلق بعله كل شيء ، وحين خلقه أقامه من مقام القرب اثني عشر ألف سنة ، ثم جعله أربعة أقسام ، فخلق العرش والكرسي من قسم ، وحملة العرش وخزنة الكرسي من قسم ، وأقام القسم الرأبع في مقام الحب أثني عشر ألف ، ثم جعله أريعة أقسام فخلق القلم من قسم ، واللوح من قسم ، والجنة من قسم ، ثم أقام القسم الرابع في مقام الخرف اثني عشر ألف سنة ، [..] جعله أربعة أجزاء فخلق الملائكة من جزء ، والشمس من جزء ، والقمر والكواكب من جزء ، وأقام الجزء الرأبع في مقام الرجاء اثني عشر ألف سنة ، ثم جعله أربعة اجزاء فخلق العقل من جزء ، والعلم والحكمة والعصمة والتو فيق من جزء ، وأقام الجزء الرابع في مقام الحياءاثني عشر ألف سنة ،ثم نظر الله عز وجل إليه فترشح النور عرقأ ، فقطر منه ماتة ألف وعشرون ألف وأربعة [وعشرون ألف وأربعة ألاف] قطرة من نور ، فخلق الله من كل قطرة روح نبي ، أو روح رسول ، ثم تنفست أرواح الأنبياء ، فخلق الله من أنفا سهم الأولياء والشهداء

  BalasHapus
 22. Saya baru tau ada iblis terbuat dari air .... Hihihi

  Kullu disitu apa mutlak ???.

  BalasHapus
 23. Assalamualaikum Pak Tengku Ali,semoga diberikan kesehata dan murah rezeki dari Allah subhhanahu wataala, aamiin... salam kenal dari kami bpirmedia.blogspot.com (BArisan Pemuda ISlam dari RIAU, mohon izin kopas tulisan-tulisan pak tengku terkait aswaja dan kontra wahabi untuk di posting di blog kami dengan mencantumkan sumber blog pak tengku.

  BalasHapus
 24. Jazakallah khair

  BalasHapus
 25. Pak ada tulisan bapak di atas begini "Sungguh telah datang berita bahwa Allah menjadi ruh-ruh sebelum jasad" . Apa gak ada yang salah tuh kata "menjadi" di kalimat yang bapak tulis di atas? Terus kalo tidak salah penulisan, maka maknanya apa?

  BalasHapus
 26. Pak aku komen yang sbelumnya tentang tulisan bapak ini "Sungguh telah datang berita bahwa Allah menjadi ruh-ruh sebelum jasad. Karena itu, perkataan Nabi" itu ada yang salah karena mustahil Allah menjadi ruh.

  BalasHapus
 27. اللهم صل على سيدنا محمد
  اللهم صل على سيدنا محمد
  اللهم صل على سيدنا محمد

  BalasHapus