Sabtu, 01 Oktober 2011

Syeikh Mustafa Husein Purba Mandahiling

Syeikh Mustafa Husein Purba Mandahiling Sumatera lahir di Tano Bato, yaitu sebuah desa di Tapanuli Selatan, Sumatera. Syeikh Mustafa Husein Purba Mandahiling, Sumatera, lahir di situ dan belajar dengan ulama-ulama Indonesia yang masyhur di Makkah ketika itu, yaitu Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau (mufti Syafi’i), Syeikh Mukhtar Atarid asal Bogor jawa Barat dan Syeikh Abdul Qadir Maindailing asal dari Tapanuli.

Ketiga-tiga guru ini adalah ulama’-ulama’ Besar dalam Mazhab Syafi`i yang bermukim di Makkah, bahkan salah seorang di antaranya adalah Mufti Syafi`i merangkap Imam dan Khatib di Masjidil Haram yaitu Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau. Setelah 11 tahun di Makkah, maka pada tahun 1324H. kembali pulang ke Indonesia ke kampung halaman beliau di Tano Bato
Tapanuli Selatan (Sumatera).

Beliau mendirikan semacam pesantren di Tano Bato di mana banyak murid- murid belajar ilmu agama Islam kepada beliau.Pesantren beliau di Tano Bato pada suatu kali dihanyutkan banjir, sehingga beliau memindahkan pesantrennya ke Purba Baru Tapanuli Selatan juga. Banyak sekali murid-murid beliau yang kemudian menjadi ulama’ dan kemudian ternyata bertebaran mengajar ilmu agama, bukan saja di daerah Tapanuli tetapi sampai ke seluruh daerah di Sumatera. Madrasah Mustafawiyah Purba Baru ini mengajarkan ilmu fiqih Syafi`i dari segala macam tingkat.

Tingkatan rendah (ibtidaiyah) memakai kitab-kitab fiqih Syafi`i, iaitu Fathul Qarib karangan ulama’ Syafi’iyah yang terkenal, Syeikh Bajuri Syarah Fathul Qarib.

Pada tingkat menengah (Thanawiyah) diajarkan kitab-kitab fiqih Syafi`i, iaitu kitab Syarqawi Al-Attahri karanga n Syeikh Syarqawi (w afat 1227H.) yang mensyarah kitab "Tahrir" karangan Imam Zakaria Al-Ansari (wafat 926H.).

Syeikh Mustafa Husein Purba adalah seorang Ulama’ Syafi’iyah dalam abad ke XIV di Indonesia.

Sumber : SEJARAH DAN KEAGUNGAN MAZHAB SYAFI’I, Oleh: K.H Sirajuddin Abbas

Tidak ada komentar:

Posting Komentar