Kamis, 29 Juli 2010

Ghayatul Wushul (terjemahan & penjelasannya), Khutbah, hal. 2

الحمد لله الذى أظهر بدائع مصنوعاته على أحسن نظام . وخص من بينها من شاء بمزيد الطول والإنعام ووفقه وهداه الى دين الإسلام وأرشده الى طريق معرفة الإستنباط لقواعد الأحكام لمباشرة الحلال وتجنب الحرام . وأشهد ان لااله الا الله وحده لاشريك له ذوالجلال والإكرام وأشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله المفضل على جميع الأنام صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه الغرّ الكرام
وبعد فهذا شرح لمختصرى المسمى بـ" لب الأصول " الذى اختصرت فيه جمع الجوامع يبين حقائقه ويوضح دقائقه ويذلل من اللفظ صعابه . ويكشف عن وجه المعانى نقابه سالكا فيه غالبا عبارة شيخنا العلامة . المحقق الفهامة الجلال المحلى لسلاستها وحسن تأليفها وروما لحصول بركة مؤلفها . وسميته " غاية الوصول الى شرح لب الاصول " والله أسأل ان ينفع به وهو حسبى ونعم الوكيل .
Segala pujian adalah milik Allah yang melahirkan ciptaan-Nya yang indah dengan sebaik-baik bentuk dan yang mengkhususkan di antaranya orang-orang yang dikehendakinya dengan panjang umur dan kelebihan nikmat. Allah yang telah memberikan taufiq dan petunjuk kepada agama Islam dan menunjukinya kepada jalan mengenal istimbath qawaid hukum untuk mendapati halal dan menjauhi yang haram. Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, hanya satu, tidak bersekutu, mempunyai sifat jalal dan kemuliaan. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya Sayyidina Muhammad adalah hamba dan Rasulullah yang dilebihkan atas sekalian makhluk. Semoga Allah memberikan rahmat dan kesejahteraan atasnya dan atas keluarga serta sahabat-sahabat yang utama dan mulia.
Sesudah itu, ini adalah syarah bagi mukhtshar karanganku yang bernama “Labb al-Ushul” yang saya ringkas dari Kitab Jam’u al-Jawami’, yang menjelaskan hakikatnya, menerangkan detilnya dan mengurangi kesukaran dari lafazhnya serta membuka yang tersembunyi dari aspek maknanya dengan mengikuti ‘ibarat Syaikhuna al-Muhaqqiq al-Fahamah al-Jalal al-Mahalli pada kebiasaan, karena mudah memahaminya dan bagus susunannya serta karena mengharap dapat barkah pengarangnya. Saya namainya dengan “Ghayah al-Wushul ila Syarh Lab al-Ushul”. Hanya kepada Allah saya meminta agar bermanfaat. Memadai Allah untukku dan sebaik-baik tempat penyerahan diri.

1 komentar: